• Heeft het bedrijf voldoende actuele kennis in huis om alle functies goed te kunnen vervullen?
  • Hebben de medewerkers de juiste vaardigheden om hun functie juist uit te voeren?
  • Is iedereen voldoende voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen binnen het bedrijf?
  • Is er inzicht in de ambities van medewerkers en is er behoefte aan verdere ontwikkeling?


Stelt u zichzelf wel eens één van de vragen, doe de ontwikkelscan!


Om bedrijven en medewerkers in de agro en food sectoren behulpzaam te zijn bij de beantwoording van de vragen is de ontwikkelscan gemaakt.

Start de ontwikkelscan


 Het doel van de ontwikkelscan is ervoor te zorgen dat ...

  • Medewerkers en leidinggevenden een leidraad hebben voor het voeren van een gesprek over functioneren, scholing en ontwikkeling.
  • Bedrijven beschikken over competente medewerkers.
  • Medewerkers beschikken over up-to-date kennis en vaardigheden.
  • Opleiders hun aanbod richten op de behoefte vanuit de branche.

De ontwikkelscan is specifiek ingericht voor de onderstaande branches*

* In de toekomst zullen andere agro, tuinbouw en food branches volgen.

Kas groeit NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie) Vollegrondstuinbouw GF Groothandelsfonds Boomkwekerij incl. vasteplanten
Ontwikkeling van medewerkers in de agro en food sectoren

Ontwikkeling van medewerkers
in de agro en food sectoren

De ontwikkelscan biedt medewerkers en ondernemers de mogelijkheid om op een praktische manier aan de slag te gaan met doorstroom, groei en ontwikkeling. Van de belangrijkste functies uit de CAO is in kaart gebracht wat de medewerker moet kennen en kunnen. Voor zover hieraan niet wordt voldaan, is per ontbrekende kennis en vaardigheid aangegeven welke opleidingen er voor handen zijn om daarin verbetering te brengen.

Wij helpen u graag verder

Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via: 070 - 307 50 33

Agro Opleidingshuis

  Horapark 2
6717 LZ Ede
    070 - 307 50 33
   info@agroopleidingshuis.nlTop